Calgo Kft.

A Calgo Kft. Általános Szerződési Feltételek részletesen szabályozza a Szolgáltató és az Előfizető jogait és kötelezettségeit, a helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos feltételeket, valamint a Szolgáltatással illetve a Felekkel kapcsolatos egyéb lényeges körülményeket.

Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltatóra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, hatósági előírások és az Európai Uniós előírások az irányadók.

Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére hatályos: 2018. július 1-től.

Általános Szerződési Feltételek

Közlemények

Közlemény a 2018. július 1-től hatályos ÁSZF-hez

Korábbi ÁSZF-ek